Regulamin

Galatea Beauty Power to miejsce stworzone z myślą o każdym. To miejsce ucieczki od pośpiechu i stresu, do świata w ciszy i zapachu. Wszystko dlatego, by podarować Ci coś co oderwie Cię od codzienności. Nasze zabiegi sprawią, że Twoje ciało stanie się lekkie i odprężone, a skóra piękna i gładka. U nas każdy może skorzystać z zabiegów, gdyż przygotowaliśmy zabiegi na każdą kieszeń zarówno dla pań jak i panów.


REGULAMIN SALONU KOSMETYCZNEGO GALATEA BEAUTY POWER

1. Salon kosmetyczny ze stroną internetową www.galatea-power.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 3 lok. 2 jest własnością firmy GAILY Sp. z o.o., NIP: 527-281-50-90, REGON 367914827, KRS 0000688931.
2. Godziny otwarcia Salonu: od poniedziałku do piątku: 11:00 – 20:00, sobota: 9:00 -15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon będzie nieczynny.
3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.
4. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.
5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym fakcie przed zabiegiem.
8. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
10. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto: GAILY Sp. z o.o. Nr konta: 63 1140 2004 0000 3102 7729 4535. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
11. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres salon@galatea-power.pl
12. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Salonu najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu. W sytuacji w której klient 3 razy nie zjawi się na umówioną wizytę i o swej nieobecności nie poinformuje Salonu min. 24 godziny przed umówionym zabiegiem, Salon zastrzega sobie prawo wyłączenia klienta z programów lojalnościowych, w których klient brał udział, a także ograniczenia przywilejów stałego klienta takich jak korzystanie z programów rabatowych, ofert specjalnych, ofert urodzinowych o w cenach po rabacie, itp.
13. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, Bonem podarunkowym, Voucherem zabiegowym, Kuponem Rabatowym lub Certyfikatem Podarunkowym nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną.
14. Zaproszenie upominkowe, Bon podarunkowy lub Voucher zabiegowy jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
15. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Bonu podarunkowego, Vouchera zabiegowego, Kuponu rabatowego lub Certyfikatu podarunkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
16. Karnety/Voucher/Bon upominkowy Karnet opłacany jest z góry. Mżna zakupić płacąc: przelewem tradycyjnym oraz w siedzibie firm akceptowana jest płatność kartą lub gotówką.
16.1 Zakupiony Karnety/Voucher/Bon upominkowy nie podlega zwrotowi. Z jednego karnetu może korzystać więcej niż jedna osoba, pod warunkiem że sprzedawca został poinformowany o innych klientach upoważnionych do korzystania z tego karnetu przez osobę która opłaciła karnet.
16.2 W przypadku zakupu karnetu nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.
16.3 W przypadku gdy właściciel karnetu (osoba która opłaciła karnet) wyjechał, zachorował, zmarł, lub z innych powodów nie może wykorzystać karnetu, a osobiście nie upoważnił innej osoby do jego wykorzystania, po dacie ważności karnet zostanie potraktowany jako wykorzystany. W wyżej wymienionych sytuacjach prosimy nabywcę bądź członka jego rodziny/osobę upoważnioną o wcześniejszy kontakt z nami.
16.4 W przypadku zgubienia karnetu przez nabywcę, sprzedawca wystawi duplikat.
16.5 Nie można zakupić karnetu na obniżone cenowo usługi objęte promocją okresową.
16.6 Karnety dostępne są dla każdej usługi w naszym salonie. Na stronie internetowej wyszczególnione zostały najbardziej popularne zabiegi. Jeśli klient życzy sobie zakupić karnet przez stronę internetową na inny zabieg niż ten wyszczególniony w opcji zakupu, może zapoznać się z wartościami innych karnetów poniżej. Cennik z wartościami wszystkich karnetów jest również dostępny w salonie.
16.7 Karnety/Voucher/Bon upominkowy jest ważny do dnia wskazanego w jego treści. W przypadku gdyby w treści Karnety/Voucher/Bon upominkowy nie została wskazana data ważności, wówczas Karnet jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Data ważności Karnet/Voucher/Bon upominkowy nie ulega przedłużeniu.
16.8 Zwroty i reklamacje:
a. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny, jeśli korzystanie z karnetu nie zostało jeszcze rozpoczęte. W przypadku odstąpienia od zakupu, w ciągu 14 dni klient proszony jest o podanie pełnych danych do zwrotu gotówki.
b. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać na adres email: salon@galatea-power.pl. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.


Klauzula Informacyjna Gaily Sp. z o.o., której częścią jest salon kosmetyczny Galatea Beauty Power 

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych mającego zastosowanie od 25.05.2018 roku. Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/56/WE stosowanego od 25.05 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe a także o przysługujących Państwu prawach  związanych z ochroną danych.

Administratorem Państwa danych jest Gaily Sp. z o.o., z którą można się skontaktować:

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

  • zobowiązania wynikające z umowy, oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO)
  • obowiązki prawne (srt.6 ust 1 lit c RODO)
  • zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit e RODO)

Zakres danych które przetwarzamy:
Jeśli skontaktujesz się z nami będziemy prosić o podanie Twojego imienia lub pseudonimu oraz numeru telefonu kontaktowego.

Cele przetwarzania:
Twoje dane w postaci imienia (pseudonimu) i numeru telefonu są nam potrzebne celem prawidłowego zaplanowania i zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby. Polega to na wpisaniu zamówionego zabiegu do naszego papierowego grafiku wraz z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz numerem telefonicznym Klientki/ Klienta. Numer telefonu jest nam potrzebny w przypadkach dotyczących wyłącznie kwestii wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria.

Czas przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie przez czas potrzebny do komunikacji, tj. do 3 m-cy po ostatniej wizycie. Po tym czasie papierowy grafik jest niszczony. Twoich danych nikomu nie powierzamy i nie udostępniamy.

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony prawnie interes polegający na tym, aby prawidłowo ustalić w jakim terminie mamy wykonać dla Ciebie usługę oraz aby móc się z Tobą skontaktować w razie sytuacji nieprzewidzianej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

W celu skorzystania z Twoich praw powinieneś skontaktować się z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.